Dominik Grochala

Doktorant w obszarze Inżynierii Biomedycznej i Biocybernetyki. Jest absolwentem Inżynierii Biomedycznej z tytułami magistra i inżyniera. Jego prace dyplomowe dotyczyły rozwiązań elektronicznych do zastosowań bioakustycznych. Jako drugi kierunek studiów ukończył inżynierię materiałową, co stanowi uzupełnienie interdyscyplinarnego wykształcenia. Jego obecne zainteresowania związane są z dedykowanymi systemami pomiarowymi do zastosowań biomedycznych. Przedmiotem jego pracy doktorskiej jest opracowanie suchych elektrod do pomiarów biopotencjałów na bazie kompozytu z CNT. Ponadto jest zaangażowany w projekty badawcze we współpracy z uczelnią medyczną,  związane z metodami diagnostyki bioakustycznej. Swoje doświadczenie i umiejętności w zakresie utrzymania sprzętu medycznego i inżynierii klinicznej rozwijał podczas staży.

Anna Paleczek

Magistranka w zespole badawczym. Studiuje na kierunku Inżynieria biomedyczna na specjalizacji Informatyka i Elektronika Medyczna. Realizuje pracę magisterską dotyczącą opracowania algorytmów detekcji biomarkerów cukrzycy w wydychanym powietrzu. W roku 2020 obroniła pracę inżynierską pt. Rozpoznawanie znaków języka migowego z zastosowaniem sieci neuronowej, w której przygotowała bazę zdjęć 22 znaków wchodzących w skład Polskiego Języka Migowego, zaprojektowała GUI oraz konwolucyjną sieć neuronową, która automatycznie klasyfikowała obrazy otrzymywane w czasie rzeczywistym z kamery internetowej komputera.

Jakub Bronicki

Magistrant w zespole badawczym. Studiuje na kierunku Inżynieria biomedyczna na specjalizacji Informatyka i Elektronika Medyczna. Realizuje pracę magisterską pt. Opracowanie stanowiska pomiarowego do analizy czujników gazów. W roku 2020 obronił pracę inżynierską pt. Skanowanie powierzchni wykrywaczem metalu przy pomocy pojazdu autonomicznego, w której został opracowany projekt i prototyp pojazdu wyposażonego w detektor metalu, zdolnego skanować obszar o zadanej powierzchni i budującego na tej podstawie mapę siły sygnału z detektora.