Składanie zgłoszeń:
Osoby zainteresowane udziałem w realizacji projektu proszone są o przesyłanie dokumentów:

1. CV z listą publikacji
2. zdjęcia
3. danych kontaktowych do osób mogących udzielić rekomendacji (opiekunów naukowych, etc.)
4. listu motywacyjnego

na adres email: rydosz@agh.edu.pl.

Prosimy o przesyłanie wszelkich dokumentów w formacie pdf. Tytuł maila proszę utworzyć według schematu: „Imię_Nazwisko_Sonata_aplikacja”

W treści maila proszę o umieszczenie następującej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pozn. zm.)”. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje, iż Państwa zgłoszenie nie zostanie uwzględnione
Informacje dodatkowe

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane zgłoszenia oraz dowolnego wyboru kandydatów. Terminy rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane wybranym kandydatom indywidualnie w terminie późniejszym.

Dodatkowy kontakt: Tel.: 12 617 2594 (dr hab inż. Artur Rydosz, prof. uczelni – kierownik projektu).