Głównym celem projektu jest przeprowadzenie badań podstawowych nad określeniem wpływu techniki GLAD (ang. Glancing Angle Deposition) w magnetronowym rozpylaniu katodowym na własności 3S (ang. Sensitivity, Selectivity, Stability) czujników gazów o zwiększonej czułości na aceton obecny w wydychanym powietrzu (biomarker cukrzycy).

Film obrazujący działanie manipulatora próbek GLAD (ECR – Kurt Lesker)

Film obrazujący działanie manipulatora próbek GLAD (ECR - Kurt J. Lesker)